Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAYRAMİÇ YÖRESİNDE AVCILIK ETRAFINDA OLUŞAN İNANIŞ VE UYGULAMALAR
(BELIEFS AND PRACTICES ABOUT HUNTING IN BAYRAMIC REGION )

Yazar : Cem MERİÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 2018-3
Sayfa : 193-206
74    72


Özet
Avcılık ilk insanlardan günümüze kadar birçok değişiklik yaşayarak günümüze kadar gelmiştir. Eski Türk yaşamında büyük bir öneme sahip olan ve başlangıçta törensel bir yapı arz eden avcılık, günümüzde hobi ve geçim kaynağı olarak varlığını sürdürmektedir. Av öncesi yapılan hazırlık ve uygulamalar, ava çıkma vakti, ava çıkılacağı zaman uğurlu veya uğursuz olduğu kabul edilen durum ve davranışlar, avlanacak olan hayvanın cinsi ve fiziki özellikleri, avlanma bölgeleri hakkındaki inanışlar, avlanan hayvanın kullanım ve tüketim alanları, avlanma aletleri için yapılan uygulamalar, avın bereketli olması amacıyla avcının yaptığı çeşitli uygulamalar ve av sonrasında anlatılan sözlü anlatı türleri olmak üzere avcılık etrafında birçok folklorik unsur saptanmıştır. Bayramiç (Çanakkale) yöresinde avlanma ve avcılık faaliyetleri, gittikçe modernleşen yaşam koşulları ve devletin belirlemiş olduğu kanunlara rağmen, inançsal ve geleneksel boyutunu günümüzde de sürdürmektedir. Bu çalışmada, Çanakkale iline bağlı Bayramiç ilçesinde avcılık yapan kişilerle yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen avcılık ile ilgili inanışlar ve uygulamalar hakkındaki veriler halk bilimi disiplini çerçevesinde analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Avcılık, inanış, uygulama, gelenek, halk bilimi

Abstract
Hunting has survived until today by having many changes. Hunting which had a great importance in ancient Turkish life and presented a ceremonial structure at the beginning continues it’s existence as a hobby and a means of living at the present time. Many folkloric factors about hunting has been determined such as pre-hunting preparations and practises, hunting time, situations and behaviours considered as auspicious or inauspicious when going hunting, the species and physical characteristics of the animals to be hunted, beliefs about the hunting areas, usage areas and consumption of hunted animals, practices which were made for hunting instruments, various practices which were made by the hunter for the purpose of fertile hunting and the verbal narrative types which were narrated by the hunter after the hunting. In Bayramic (Canakkale) region hunting and hunting activities maintain their belief-related and traditional aspects at the present time despite the life conditions which are increasingly modernizing and laws which has been legislated by the government. In this study, the data about the beliefs and practices about hunting which has been obtained as a result of interviews with the hunters in Bayramic district of Canakkale Province is analyzed within the folklore discipline.

Keywords
Hunting, beliefs, practice, tradition, folklore

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Motif Halk Oyunlan Eğitim ve Öğretim Vakfı Fevzipaşa Cad. No: 361 Edirnekapı / İstanbul TÜRKİYE
Telefon :+90 212 531 61 68 - 524 23 69 - 531 87 90 Faks :+90 212 635 52 43
Eposta :editor@motifakademi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri