Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2011-1 SayıEditör
Doç. Dr. Işıl Altun, Doç. Dr. Ağaverdi XALIL

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Barış AKSU

İstanbul  2011

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMahmud KERIMOV  
XX eSR AZeRBAYCAN ELMİ: REALLIQLAR Ve PERSPEKTİVLeR
Sayı 2011-1, s.5-11

The Science of Azerbaijan in XXth Century: Realities and Perspectives

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyn İSMAYILOV  
ORTAK TÜRK KÜLTÜREL DEĞERLERİN TAŞIYICISI OLARAK TÜRK FOLKLORÜ
Sayı 2011-1, s.12-16

The Turkish Folklore As A Carried of Common Culturel Value

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ağaverdi HALİL  
BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ AZERBAYCAN HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
Sayı 2011-1, s.17-24

Azerbaijan Folklore Investigations in The Period of Independence

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muxtar KAZIMOĞLU  
XALQ GÜLÜŞÜNÜN BeZİ NeZeRİ MeSeLeLeRİ
Sayı 2011-1, s.25-30

Some Theoretical Problems of Folk Laugh

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ateş EHMEDLİ  
ŞİRVAN HALKBİLİMİNİN COĞRAFİ, TARİHİ VE ETNOGRAFİK İLKELERİ
Sayı 2011-1, s.31-37

The Geographical, Historical and Ethnographical Principles of Shirvan Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramil ALİYEV  
MASALLARDA EFSANE VE MASAL YAPISALCILIĞI
Sayı 2011-1, s.38-44

Structures of Legend in Tale Formation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadim KUBADOV  
HECE VEZİNİ VE BU VEZİNİN HATAİ YARATICILIĞINDA YERİ
Sayı 2011-1, s.45-50

Syllabic Metre and The Position of This Metre in The Khatai’s Activies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Flora NAMAZOVA  
DİYALOGUN YANIT REPLİĞİ (İLYAS EFENDİYEV’İN DRAMLARINA DAYANARAK)
Sayı 2011-1, s.51-59

Response Component of The Dialogue (According Ilyas Efendiyevs Drams)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şakir ALBALIYEV  
AZERBAYCAN’DA DÜĞÜN ADETLERİNE DAİR
Sayı 2011-1, s.60-66

About The Wedding Traditions in Azerbaijan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Perişan Meherrem Kızı HASANOVA  
KİTAB-I DEDE KORKUT DESTANINDA BÜYÜKLERE, ANNE BABAYA, KARDEŞE, BİLGİN İNSANLARA SAYGI TERBİYESİ
Sayı 2011-1, s.67-73

The Respect Education to The Elders, Parents, Brohters and Wise in The Epos “Kitabi Dede Gorgud”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merziye NECEFOVA  
ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN ŞİİRİNDE DÜŞMAN TİPLEMESİ
Sayı 2011-1, s.74-80

The “Enemy” Prototype in Contemporary Azerbaijan Poetry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahire Nağı kızı HÜSEYNOVA  
PROF. H. MİRZEYEV’İN ŞİİRLERİNİN DİL VE ÜSLUP ÖZELLİKLERİ
Sayı 2011-1, s.81-85

The Language and Style Characters of Poems by Professor Hasan Mirzeyev

Özet | Abstract | Tam Metin |

Günal SEFERLİ  
AKADEMİSYEN HAMİT ARASLI VE “KİTAB–I DEDE KORKUT”
Sayı 2011-1, s.86-93

Academician Hamid Arasli and «Kitabi-Dede Korgut»

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir ORUCOV  
AZeRBAYCANDA NOVRUZ BAYRAMI Ve “KOSA-KOSA” TAMAŞASI
Sayı 2011-1, s.94-102

Novruz Holiday and The Spectacle “Kosa-Kosa”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sönmez ABBASLI  
JANRDAXİLİ eLAQeDe FORMALAŞMIŞ LeTİFeLeR
Sayı 2011-1, s.103-111

The Jokes Formed in The Relation of Genre Inner

Özet | Abstract | Tam Metin |

Atif İSLAMZADE  
EPİK GELENEKTE SALUR KAZAN KARAKTERİ SALUR’UN KENDİ ROLÜNDE
Sayı 2011-1, s.112-119

Salur Kazan’s Character in Epic Tradition As Himself

Özet | Abstract | Tam Metin |

Akife XeLILOVA  
AZeRBAYCAN XALQ YARADICILIĞININ ÖYReNİLMeSİNDe “AZeRBAYCANİ TeDQİQ Ve TeTeBBÖ CeMİYYeTİ” (ATTC)’NİN ROLÜ
Sayı 2011-1, s.120-125

The Role of “Azerbaijan Investigation and Study Society” of Studing Azerbaijan Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |

Xezangül MeMMeDOVA  
HeNeFİ ZEYNALLI’NIN AZeRBAYCAN FOLKLORUNUN TOPLANMASI, TeRTİBİ Ve NeŞRİNDe ROLÜ
Sayı 2011-1, s.126-132

The Role of Hanafi Zeynalli in Collecting, Compiling and Publication of Azerbaijan Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevinc ALIYEVA  
GÖYÇE AŞIK RİVAYETLERİNİN MAZMUN ÖZELLİKLERİ VE KAPSAMA ALANI
Sayı 2011-1, s.133-139

Goycha Ashug Legends

Özet | Abstract | Tam Metin |

Letife HACIYEVA  
AZeRBAYCAN QADIN AŞIQ ŞERİNİN ÖZeLLİKLeRİ
Sayı 2011-1, s.140-145

The Specifications of Azerbaijan Woman Ashug Poetry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eliağa CEFEROV  
KÖROĞLU DESTANINDA NAĞME
Sayı 2011-1, s.146-153

The Songs in Koroghlu Epics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan BEŞİROV  
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ METİNLERİNDE CÜMLE ÜSTÜ BİRLİKLER VE UNSURLARININ BAĞLANMASINDA SENTAKS ARAÇLARININ ROLÜ
Sayı 2011-1, s.154-167

The Rule of Syntax Tools in Azerbaijan Texts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıza XALILOV Cüneyt EREN  
ABDÜLHAMİD EL-KeTİB B. YAHYe VE EDEBÜ'L-KeTİB ADLI ESERİ
Sayı 2011-1, s.168-175

Abülhamid el-Ketib b. Yahye and His Book: Edebü'l-Ketib

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmira MEMMEDOVA  
YAŞNAMENİN GELİŞİMİ ÜZERİNE
Sayı 2011-1, s.176-187

About Development of Vujutnames

Özet | Abstract | Tam Metin |

Leman Vaqif qızı SULEYMANOVA  
QARABAĞ FOLKLORU
Sayı 2011-1, s.188-196

Kharabakh Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |

Naile ASKER  
AŞIK NESİB’İN ŞİİRLERİNDE TÜRKİYE HASRETİ
Sayı 2011-1, s.205-213

Longing of Turkey in Ashig Nasib`s Creature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sekine QAYBALIYEVA  
IRAQ-TÜRKMAN eDeBİYYATINDA XOYRAT
Sayı 2011-1, s.214-222

Khoyrat in Iraq-Turkman Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda SÜLEYMANOVA  
MİRACNAMELER’DE ARŞ-KURSİ VE “YEDİ YILDIZ DENİZİ” ANLAYIŞLARININ FELSEFİ-MİTOLOJİK KAYNAKLARI
Sayı 2011-1, s.223-236

Philosophical-Mythological Thoughts on Miracnames

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seadet ŞIXIYEVA  
DeLİ DOMRUL BOYUNDAKİ BİR MOTİVİN ANALOQLARI
Sayı 2011-1, s.237-254

Analogues of A Motive in Deli Domrul

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin İVGİN  
AZERİ TÜRK HALK VE EL ŞAİRLERİNDE “BAŞINA DÖNDÜYÜM” VE “BAŞINA DOLANIM” KALIP SÖZLERİYLE BAŞLAYAN ŞİİRLER
Sayı 2011-1, s.255-288

The Poems Starting with “Başına Döndüyüm” and “Başına Dolanım” Phrases of Azerbaijani Poets

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail TAN  
ÂŞIK İSLAM ERDENER’İN ŞİİR DEFTERİNDE AZERBAYCANLI ŞAİR VE ÂŞIKLARIN ŞİİRLERİ
Sayı 2011-1, s.289-302

Poems from Azarbaijani Poets and Asiks in Âşık İslam Erdener’s Notebook

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ACEHAN  
SÜRGÜN BİR KALEM SAHİBİNİN ELİNDEN TUTMAK
Sayı 2011-1, s.303-328

A Pen Holder to Hold The Hands of Relegation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARAASLAN  
KAŞKAY TÜRKLERİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ BAZI İNANMALAR VE ÖLÜM ÖNCESİNE DAİR UYGULAMALAR
Sayı 2011-1, s.329-344

Certain Beliefs About Death and Post-Mortem Practices in Qashqai Turks

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Motif Halk Oyunlan Eğitim ve Öğretim Vakfı Fevzipaşa Cad. No: 361 Edirnekapı / İstanbul TÜRKİYE
Telefon :+90 212 531 61 68 - 524 23 69 - 531 87 90 Faks :+90 212 635 52 43
Eposta :editor@motifakademi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri