Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2011-2 SayıEditör
Doç. Dr. Işıl Altun, Doç. Dr. Ağaverdi XALIL

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Barış AKSU

İstanbul  2011

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFuzuli BAYAT  
HAŞİYE METNİN (ARA SÖZ VE CÜMLELERİN) MASAL ANLATIMINDA ROLÜ
Sayı 2011-2, s.5-14

The Role of the Parethetical Words in Telling the Tales

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muxtar KAZIMOĞLU  
NAĞILLARDA eSL QeHReMAN Ve YALANÇI QeHReMAN PARALELİ
Sayı 2011-2, s.15-23

A Real Hero and Lying Hero in the Tales

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ağaverdi HALİL  
MİR CELAL PAŞAYEVİN ARAŞTIRMALARINDA FÜZULİ KONUSU
Sayı 2011-2, s.24-29

Fuzuli`s Subject in the Investigation of Mirjalal Pashayev

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nizami MURADOĞLU (MEMMEDOV)  
MEMMED ARAZIN “DÜNYA SENİN, DÜNYA BENİM” ŞİİRİNİN FOLKLOR KAYNAKLARI
Sayı 2011-2, s.30-36

Poem “World Your, World Mine…” of Mammad Araz and Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir ORUCOV  
MEYDAN TEMAŞALARININ AKTÖRLERİ
Sayı 2011-2, s.37-46

The Actors of Vulgar Performance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramil ALİYEV  
TÜRK MASALLARINDA MOTİVASYON, FORMÜL, MİTOLOJİK MOTİF VE MİTOLOJİK KARAKTERE ÖZGÜ ÖZELLİKLER
Sayı 2011-2, s.47-56

Specific Peculiarities of Motivation, Formula, Mythological Motif and Mythological Image in Turkic Tales

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esmira ŞÜKÜROVA  
GÜNEY AZERBAYCAN EDEBİYATINDA MANZUM HİKAYE TÜRÜNÜN GELİŞME ÖZELLİKLERİ
Sayı 2011-2, s.57-66

The Development of Poem Genre in the East Azerbaijan Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meleyke MEMMEDOVA  
SAMİHA AYVERDİ’DE “DOĞU-BATI” ANLAYIŞI
Sayı 2011-2, s.67-73

Samiha Ayverdi’s Understanding of East and West

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nigar HÜSEYNOVA  
MİSKİNLİ VELİ’NİN ATIŞMALARI VE MUAMMALARI
Sayı 2011-2, s.74-82

Miskinli Veli’s Poem Copetitins and Enigmas

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin AĞAYEV  
AHMET CAFEROĞLU’NUN AZERBAYCAN FOLKLORUNA AİT ARAŞTIRMALARI
Sayı 2011-2, s.83-94

Investigations of A. Dyafaroghlu About Azerbaijan Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rehman GULIYEV  
TANRICILIK VE TANRI KELİMELERİNİN LEKSİK ANLAMI
Sayı 2011-2, s.95-101

The Lexic Meaning of the Word “Tanri”(God) and “Tanricilig”(Religion of Tanri)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat AĞAYEV  
İSMAYIL HİKMETİN ARAŞTIRMALARINDA GAZİ BÜRHANEDDİN
Sayı 2011-2, s.102-108

Gazi Burhaneddin in Ismail Hikmet’s Researches

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur Aydınkızı İBRAHİMOVA  
YENİ “KÖROĞLU” METİNLERİ VE ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN KÖROĞLUŞÜNASLIĞINDA METOT ARAYIŞLARI
Sayı 2011-2, s.109-117

New Texts of Koroghlu Epos and Method Searches in Modern Azerbaijan Koroghlustudy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fidan SALAYEVA  
M. T. TAĞIYEV VE BAKÜ DEYİMLER OKULU
Sayı 2011-2, s.118-123

M. T. Tagiyev and Baku Phraseological School

Özet | Abstract | Tam Metin |

Flora OSMANOVA  
AZERBAYCANCA İSTİARELEŞME OLAYININ TERMİN OLUŞTURMA FONKSİYONLARI
Sayı 2011-2, s.124-129

The Functions Metaphor to Make Terms in Azerbijan Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfiyye SEFEROVA  
AZERBAYCAN AŞIK ŞİİRİNİN ÜSLUP ÖZELLİKLERİ
Sayı 2011-2, s.130-135

The Spesifical Features Style of Azerbaijan Ashug Poetry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şehla ABDULLAYEVA  
XIII – XVI YÜZYIL AZERBAYCAN MİLLİ BAŞ GİYİSİLERİNİN KÜLTÜREL ETİK ÖZELLİKLERİ
Sayı 2011-2, s.136-144

The Cultural Ethic Characters of Azerbaijan Head Dresses in XIII-XVI c.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vüsal Zülfükarov REHMANOĞLU  
KLASİK BİLİMİN TEMELLERİNİN OLUŞMASINDA ORTA ÇAĞ ARAPDİLLİ BİLİMİN ROLÜ
Sayı 2011-2, s.145-150

The Middle Ages Scientific Role of Arabian Language in the Form of Classic Bases of Science

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eliağa CEFEROV  
KÖROĞLU DESTANININ TİFLİS VARYANTI
Sayı 2011-2, s.151-163

Tiflis Variant of “Koroghlu” Epos

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
EDEBİYAT DERSLERİNDE KLASİK ESERLERİN TAHLİLİNİN SUFİZM VE HURUFİZMLE İLİŞKİLENDİRİLME İMKANLARI
Sayı 2011-2, s.164-171

Connectivity Analysis of Classic Works With Ideas Sufism and Hurufizm at the Literature Classes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevinc ELLEZOVA  
AZERBAYCAN AŞIĞI NÖVRES İMANIN POEZİYASINDA İCTİMAİ LİRİKA
Sayı 2011-2, s.172-179

The Social Luric in the Poetry Of Azerbaijan Ashuq Novres Iman

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sefa Qarayev AMEA  
TÜRK MİFOLOJİ DÜŞÜNCESİNDE DÜNYANIN YARADILIŞI (MONOMİFOLOJI BAXIMDAN XAOS-KOSMOS)
Sayı 2011-2, s.180-186

Model of Occurrence of Space From Chaos in Turkic Mythological Thought (The Chaos in the Context of Monomythology)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet QULIYEV  
MÜDRİK QOCA ARXETİPİNİN DERVİŞ PARADİQMASI
Sayı 2011-2, s.187-193

Paradigm of an Image Dervish in an Archetype of the Wise Old Man

Özet | Abstract | Tam Metin |

Jale XELILLI  
MİR CELAL PAŞAYEVİN NESRİNDE XOŞBEXTLİK KONSEPTİ
Sayı 2011-2, s.194-198

The Consept of Happiness in Mir Calal Pashayev’s Prose

Özet | Abstract | Tam Metin |

Akife Halilova Aflatun Kızı  
PROF. A. V. BAGRİ’NİN AZERBAYCAN FOLKLORUNUN ÖĞRENİLMESİNDE ROLÜ
Sayı 2011-2, s.199-206

Prof. A. V. Bagri’s Role of Studying Azerbaijan Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hazangül MEMMEDOVA  
HANEFİ ZEYNALLI MASALLAR HAKKINDA
Sayı 2011-2, s.207-215

Hanafi Zeynalli About the Tales

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülker KAZANFARKIZI  
TÜRK HALKLARI FOLKLORUNUN TOPLANMASI VE ARAŞTIRILMASINDA G. N. POTANIN’İN ROLÜ
Sayı 2011-2, s.216-224

Role of G. N. Potanin in Collection and Exploration of Folklore of the Turkic Peoples

Özet | Abstract | Tam Metin |

Letife HACIYEVA  
ORTAK TÜRKÇE’NİN ORTAK MANEVİ ESASLARI
Sayı 2011-2, s.225-227

The Common Moral Forms of the Common Turkish

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tural MIRZELIYEV  
eDeBİ eLAQeLeR PROBLEMİ
Sayı 2011-2, s.228-233

The Problem of Literary Relations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rena CAVADOVA  
KASIM KASIMZADE ŞİİRİNDE DAĞ MOTİFİNİN MİTOLOJİK BOYUTLARI
Sayı 2011-2, s.234-240

The Motive Mountain in Mythological Aspect at Qasum Qasumzadeh’s Poetry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Qafar OCAQLI  
“EBÛ HÂMİD MUHAMMED B. MUHAMMED EL-GAZÂLΔNİN İHYÂU ULÛMI’D-DÎN ESERINDE ZIKIR VE UZLET KAVRAMI
Sayı 2011-2, s.241-250

The Terms Invocation and Hermitage in the Work of “İhyâu Ulûmi’d-dîn” By Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazali

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsümhanım HASILOVA  
AZİZE CEFERZADE`NİN AŞTIRMALARINDA MASAL TÜRÜ
Sayı 2011-2, s.251-255

The Genre of Tale in the Creative Activity of Aziza Jafarzadeh

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aida Şahlar QASIMOVA  
CAHİLİYYeT eReBLeRİNİN SINAMALARI Ve BeZI MÖVHUMİ TeSeVVÜRLeRİ
Sayı 2011-2, s.256-266

Some Popular and Superstitious Beliefs of Pre-Islamic Arabs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU  
AHISKALI HASTA HASAN VE ONUN YARATTIĞI ÂŞIK MEKTEBİ
Sayı 2011-2, s.267-289

Ahiskian Hasta Hasan and His Ashug School

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zenganlı Mehemmed REZZAQI  
ZeNGANIN AŞIQ DASTANLARINDA DeDe QORQUD BOYLARININ İZLeRİ
Sayı 2011-2, s.290-305

Dede Qorqud Fictions Footprint in Z?ngan Ashiq Stories

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur QEDIMALIYEVA  
“DEDE QORQUD” DASTANININ LİNQVO-POETİK ÖZELLİKLERİ
Sayı 2011-2, s.306-314

"Dede Korkut" Linqvo-Poetic Features of the Epos

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elxan YURDOĞLU (MEMMEDOV)  
EYNELİ BEY SULTANOV AZERBAYCAN FOLKLORUNUN TOPLAYICILARINDAN BİRİ KİMİ
Sayı 2011-2, s.315-320

Eyneli Bay Sultanov As One of the Collectors of the Azerbaijan Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehseti İSMAYIL  
ASNI VE ARPAÇAYI EFSANELERİNİN FOLKLORISTIK ÖZELLİKLERİ
Sayı 2011-2, s.321-328

Folkloristic Features of Legends of Asni and Arpachay

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmudova Gatiba Çingiz Kızı  
TÜRKİYE’DE TANINMAYAN ÜNLÜ AZERBAYCANLI ÂŞIK ŞAKİR HACIYEV ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sayı 2011-2, s.329-334

About the Well-Known Poet of Azerbaijan Ashik Shakir Haciyev Who Isn’t Known in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seadet ŞIXIYEVA  
NeSİMİNİN DÜŞÜNCe ALeMİNDe MİFOPOETİK OBRAZLARIN YERİ
Sayı 2011-2, s.335-353

The Place of Mythopoetical Symbolic Characters in Thought World of Nassimi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seadet MEMMEDOVA  
NAXÇIVAN BÖLGESININ eNeNeVİ YEMeKLeRİ
Sayı 2011-2, s.354-360

Traditional Meals of the Nakhchivan Region

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli BAHŞELİYEV  
NAHÇIVAN’IN ESKİ SANAT ESERLERİ VE AZERBAYCAN FOLKLORU
Sayı 2011-2, s.361-371

Ancıent Works of Art From Nakhchıvan and the Azerbaıjan Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyinli Şehla Akif Kızı  
FOLKLORDA FORMELLER
Sayı 2011-2, s.372-375

Formels in Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YAZICI  
MEVLANACA SÖZLER
Sayı 2011-2, s.376-390Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Motif Halk Oyunlan Eğitim ve Öğretim Vakfı Fevzipaşa Cad. No: 361 Edirnekapı / İstanbul TÜRKİYE
Telefon :+90 212 531 61 68 - 524 23 69 - 531 87 90 Faks :+90 212 635 52 43
Eposta :editor@motifakademi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri