Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2012-2 SayıEditör
Doç.Dr.Işıl ALTUN, Yrd.Doç.Dr.Fatih İYİYOL

Editör Yardımcısı
Öğr.Gör.Barış AKSU

İstanbul  2012

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin GÖNEL  
Divan Edebiyatı Açısından Bir Kültür Merkezi Olarak Bosna
Sayı 2012-2, s.6-21

Bosnia as a Cultural Center for Divan Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Almasa MULALIC Azamat AKBAROV  
Bosna Hersek’te Dilin Tarihsel ve Sosyo-Politik Özellikleri
Sayı 2012-2, s.22-28

Historical And Socio-Political Features Of Language In Bosnia And Herzegovina

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nudzejma OBRALIC  
Etno- Linguistiğin Batı Balkanlar Dil Politikasindaki Dinamikleri ve Etkileri
Sayı 2012-2, s.29-36

The Dynamics And Factors Of Ethno-Linguistics In Language Policy Of Western Balkan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehim NAMETAK  
Boşnak Mehmed Meylî Ve Manzum Tarihleri
Sayı 2012-2, s.37-43

Bosniak Mehmed Meyli and the Literary Histories

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mirjana MARINKOVIC  
Sırp Kültüründe Osmanlı Damgası
Sayı 2012-2, s.44-56

Ottoman Seal in Serbian Culture

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz KILINÇ Aslı TARHAN  
Kosova’da Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatı
Sayı 2012-2, s.57-66

Contemporary Children’s Literature in Kosova

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ragıp GÖKÇEL  
Romen-Türk Kültürel Etkileşiminin Romen Diline Yansımaları
Sayı 2012-2, s.67-82

The Effects of the Romanian-Turkish Cultural Interaction on the Romanian Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur ÖZCAN  
Sultan Abdülhamid Dönemi Osmanlı Devletinde Yabancı İşçiler: Karadağlılar
Sayı 2012-2, s.83-106

Foreign Workers in Ottoman Empire in Abdul Hamid Era: Montenegrins

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TUĞLUCA  
Bir Balkan Şehri Olarak Üsküp’te Şikâyet Hakkının Kullanımı Ve Şikâyet Mekanizması
Sayı 2012-2, s.107-128

The Using of the Right of Complaint and the Complaint Mechanism in Skopje as a Balkan City (1649-1675)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip ÇAĞ  
Modern Çağın Ötekisi Balkanlar Ve 20.Yüzyılın Başında Avrupa’dan Balkanlara Bakmak
Sayı 2012-2, s.129-144

“The Othering” Of The Modern Era: The Balkans And Lookıng to Balkans From Europe at The Beginning of the 20th Century

Özet | Abstract | Tam Metin |

Maksut YİĞİTBAŞ  
Her Lahzâ Bir Alev Gibi Hasreti Duyulan Kent Üsküp
Sayı 2012-2, s.145-159

Always Longed City: Üsküp

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alena ÇATOVİÇ  
Bosnalı Divan Şairlerinde Mahallîleşme
Sayı 2012-2, s.160-169

"Mahallîleleşme" Process in Poetry of Bosnian Divan Poets

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel AKOVA  
Balkan Savaşları’ndan Günümüze Batı Balkanlar Ve Kültürlerarası İletişim Bağlamında Türkiye İle İlişkiler
Sayı 2012-2, s.170-201

West Balkans Since the Balkan Wars Until Today and the Relations With Turkey in the Context of Inter-Cultural Communication

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DOĞAN  
Rumeli Şairlerinden Âhî’nin Şiirlerinde Kimsesizlik Duygusu
Sayı 2012-2, s.202-214

The Sense of Disolationin Poems of Ahi Who Is One of the Rumeli Poets

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail BOZKURT  
Bir Kıbrıslı Türk’ün Gözünden: Balkanlar’ın Hrıstiyan Türk Halkı Gagauzlar
Sayı 2012-2, s.215-225

Through the Eyes of a Turkish Cypriot :Balkan’s Christian Turkish Gagauz People

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenel GERÇEK  
1990 Öncesi Balkan (Yugoslavya) Türklerinin Çocuk Edebiyatında Otoriter – Anti Otoriter Dil Kullanımları
Sayı 2012-2, s.226-233

The Usage of Authoritarian – Anti-Authoritarian Language at the Children's Literature of the Balkan (Yugoslavia) Turks Before the 1990

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YAZICI  
Balkanlarda Birlik Formülü
Sayı 2012-2, s.234-251

Balkans Unity Formula

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KOÇAK  
Bir Balkan Muhaciri: Filibeli Ahmed Hilmi Ve “Hikmet” Gazetesinde Balkanlar
Sayı 2012-2, s.252-273

Filibeli Ahmed Hilmi and Balkans in the Newspaper of “Hikmet”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulvi KESER  
Manevi Miras Katliamı; Bosna-Hersek’te Kentkırım
Sayı 2012-2, s.274-298

Destruction of the Cultural Heritage; Urbicide in Bosnia-Herzegovina

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Selen TEKİN  
Popüler Kültür Ve Türkülerimiz
Sayı 2012-2, s.300-325

Popular Culture and Turkish Folk Songs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ziyat AKKOYUNLU  
Türk Mutfağından Kaybolan Kerkük Yemekleri
Sayı 2012-2, s.326-343

Lost Kirkuk Dishes in Turkish Cuisine

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil MURTEZAOĞLU  
Kültürel Belleğin Ritüel Yoluyla Kuruluşu
Sayı 2012-2, s.344-350

Constructing the Cultural Memory By the Rituals

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Motif Halk Oyunlan Eğitim ve Öğretim Vakfı Fevzipaşa Cad. No: 361 Edirnekapı / İstanbul TÜRKİYE
Telefon :+90 212 531 61 68 - 524 23 69 - 531 87 90 Faks :+90 212 635 52 43
Eposta :editor@motifakademi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri