Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2014-2 Sayı



Editör
Prof.Dr. lşıl ALTUN, Doç.Dr. Azamat AKBAROV

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Fatih İYİYOL, Öğr.Gör. Barış AKSU, Arş.Gör.TahaTuna KAYA

İstanbul  2014

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Abdulkadir MACİT  
ŞEYBÂNÎ ÖZBEK HANLARI VE NAKŞİBENDÎLİK
Sayı 2014-2, s.5-22

Shaybani Uzbek Khans and Naqshbandi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇETİN  
DİLDE BİRLİK DÜŞÜNCESİNE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE VE ÖZBEK TÜRKÇESİNDE SÖZ DİZİM TERİMLERİ TEMELLİ YAKLAŞIM
Sayı 2014-2, s.23-36

A Syntax Based Approach to The Idea of Unity in Language: The Case of Uzbek

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇETİN  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ’NDE VE ÖZBEK TÜRKÇESİ’NDE NASİHAT BİÇİMİNDEKİ BUYURGAN ATASÖZLERİ ÜZERİNE
Sayı 2014-2, s.37-57

On Command Proverbs in the Form of Advice in Uzbek and Turkish Languages

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahrom IRZAYEV  
ŞURA DÖNEMİNDE ÖZBEKİSTAN’DA MÜZİK KÜLTÜRÜ: GELİŞME SÜRECİ VE SORUNLAR
Sayı 2014-2, s.59-70

Musical Culture of Uzbekistan During Soviet Period of Time, Its Development and Problems

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynel POLAT  
O’TKİR HOŞİMOV’UN “DUNYONING ISHLARI” ESERİNDE GEÇEN ALKIŞ VE KARGIŞLAR
Sayı 2014-2, s.71-84

Cheers and Maledictions in Otkir Hoshimov’s Novel ‘Dunyoning Ishlari’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin YURTBAŞI  
ÖZBEKİSTAN’DAN VE ANADOLU’DAN ÇOCUK ATASÖZLERİ
Sayı 2014-2, s.85-146

Children’s Proverbs from Uzbekistan and Anatolia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nodirkhon KHASANOV Bedriye KAYA  
FERGANALI MUTASAVVIF ŞAİR HÜVEYDA “DİVAN”INDA HOCA AHMED YESEVİ ETKİSİ
Sayı 2014-2, s.147-160

Influence Khoja Ahmad Yassawiy's Verses to "Devon" of Fergana Mystic Poet Huvaydo

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ağaverdi HALİL  
OĞUZ TÜRKLERİNDE KÖROĞLU HİKAYELERİNİN YAPISAL BENZERLİĞİ
Sayı 2014-2, s.161-172

The Structural Typology of the Eposes “Koroglu” in Oghuz Turks.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Armida NAZARYAN  
ÖZBEK MILLETİNİN TANIMLAMASI ÜZERİNE
Sayı 2014-2, s.173-176

On The Question Of The Uzbek Nation’s Identification

Özet | Abstract | Tam Metin |

Azamat AKBAROV Saodat MUHAMEDOVA  
ÖZBEK VE AZERBAYCAN DILLERINDE OKŞAYICI İŞLEVSELLIK SEMANTIK ALANIN KARŞILAŞTIRMALI ANALIZI: DÖRT FARKLI DÜNYA DILLERINDEN ÖRNEKLERLE
Sayı 2014-2, s.177-187

Comparative Analysis Of Functional- Semantic Field Of Endearment In The Uzbek And Azerbaijan Languages: With Examples From Other Four World Languages

Özet | Abstract | Tam Metin |

Iroda RAHIMOVA  
İNGİLİZ VE ÖZBEK ATASÖZLERİNDE "İYİLİK" VE "KÖTÜLÜK" KAVRAMLARI YORUMU
Sayı 2014-2, s.189-192

The Interpretation Of The Concepts “Goodness” And “Evil” In English And Uzbek Proverbs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lola TURKER  
ÖZBEK DİLİNDEKİ YARDIMCI FİİL YAPILARININ SÖZDİZİMSEL SINIFLANDIRILMASI
Sayı 2014-2, s.193-199

Syntactic Classification Of Copular Constructions In Uzbek Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mukaddas KODIROVA  
İNGİLİZ VE ÖZBEK DİLLERİNDE HİTAP BİÇİMLERİNİN TARİHSEL-EVRİMSEL GELİŞİMİ
Sayı 2014-2, s.201-208

Historical Evolutional Development Of Forms Of Addressing English And Uzbek Languages

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hadicha MUHIDDINOVA Azamat AKBAROV  
ARABAĞLANTI VE İLİŞKİ KELİMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE İKİNCİ DİL SÖZLÜKLERİNİ DERLEME ÖNEMLERİ
Sayı 2014-2, s.209-214

The Interconnection And Interrelation Features Of Words And Their Importance In Compiling Second Language Dictionaries

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilufar SULAYMANOVA Nargiza GIYASOVA  
ÖZBEK VE İNGİLİZCE CÜMLE YAPISINDA ZARF DEĞİŞTİRİCİLERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
Sayı 2014-2, s.215-221

Comparative Investigation Of Adessive Syntaxeme In The Structure Of Uzbek And English Sentences

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nodira TOLIBOVA  
SOSYO-EKONOMİK REFORMLARIN UYGULANMASINDA ÖZBEKİSTAN KADINININ ROLÜ
Sayı 2014-2, s.223-230

Role Of The Women Of Uzbekistan In Carrying Out Socio-Economical Reforms

Özet | Abstract | Tam Metin |

Saodat MUHAMEDOVA Azamat AKBAROV  
ÖZBEKİSTAN’DA DİL POLİTİKASI
Sayı 2014-2, s.231-236

Language Policy In Uzbekistan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulugbek YOLDOSHEV  
ÇEVİRİ SÜRECİNDE ÇİZGİ ROMAN ÖZGÜNLÜKLERİNİN İNGİLİZCE VE ÖZBEKÇE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Sayı 2014-2, s.237-242

Pecularities Of Comics In Translation Process: Comparative Analysis Of English And Uzbek Languages

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilufar DJURAEVA  
BAĞIMSIZLIK DÖNEMİNDE DİNİ DEĞERLERİ YENİDEN KAZANMA: GELENEK, DİN, VE KADININ SOSYAL ÖNEMİ
Sayı 2014-2, s.243-248

Regaining The Religious Values In The Period Of Independence:Traditions, Religion, And Social Significance Of Women

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hurshida ASHUROVA  
SAİD RIZA ALİZADE’NİN EĞİTİM FİKİRLERİNİN SİYASİ ÖNEMİ
Sayı 2014-2, s.249-253

Political Importance Of Educational Ideas Of Said Rizo Alizoda

Özet | Abstract | Tam Metin |

Husein DJURAEV  
HOCA ZEYNETTTİN MAKBERESİ
Sayı 2014-2, s.255-265

Khodja Zainutdin Khanaka

Özet | Abstract | Tam Metin |

Umida SAIDMURATOVA  
YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE DİL VE KÜLTÜRÜN ETKİLEŞİM ROLÜ
Sayı 2014-2, s.267-272

Role Of Language’s And Culture’s Interference And Interaction At Learning Of Foreign Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulandom BAKİYEVA Dilfuza TESHABAYEVA  
MİLLİYET VE ULUSLARARASI ÖZELLİKLERİ İFADE ETMEDE KİTLE MEDYA DİLİ
Sayı 2014-2, s.273-279

Expressing Nationality And International Features In The Language Of Mass Media

Özet | Abstract | Tam Metin |

Khurshid MAMATKULOV Umida GIYASOVA, Akbar DJURAEV, Iroda ILKHOMOVA, Nodira BAYMANOVA  
EĞİTİM MODERNİZASYONUNUN ANA FAKTÖRLERİNDEN BİRİ OLARAK YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 2014-2, s.281-291

Improving The Professional Competence Of Teachers Of Foreign Languages As One Of The Main Factors Of The Modernization Of Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Barnokhan SAMATOVA  
DIL ÖĞRETİMİNDE MOTİVASYON KONULARI
Sayı 2014-2, s.293-297

Motivational Issues In Language Teaching

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulnoza ALIMOVA  
MODERN TOPLUM HAYATINDA İNTERNET VE SOSYAL AĞLARIN ROLÜ
Sayı 2014-2, s.299-303

The Internet And Social Networks Role In Life Of Modern Society

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmad RAHIMOV Abror RAHIMOV  
ÖZBEK, İNGİLİZ VE KORE DİLİ KARŞILAŞTIRMALI DİL ANALİZİ: ÇEŞİTLİ DİL SİSTEMLERİ İKİNCİL YALIN BİRİMLERİ VE DERİN EVRENSELLERİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ
Sayı 2014-2, s.305-311

Forming Of Secondary Nominative Units In Various Language Systems And Their Deep Universals: Comparative Linguistic Analysis Of Uzbek, English And Korean Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Akmal ISMAILOV  
ÖZBEK ANTROPONEMİSİNİN TOTEMİK TEMELLERİ
Sayı 2014-2, s.313-320

Totemic Foundations Of The Uzbek Anthroponomy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekaterina SHIRINOVA  
ÖZBEK DİL İÇ POTANSİYELİ BAZINDA BİR BANKACILIK FİNANSAL TERMİNOLOJİ GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 2014-2, s.321-328

Development Of A Banking -Financial Terminology On The Basis Of Internal Potential Of The Uzbek Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Husniddin NORKULOV  
EĞİTİMLİ NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİNDE AİLENİN ROLÜ: ÖZBEKİSTAN ÖRNEĞİ
Sayı 2014-2, s.329-333

The Role Of Family In Upbringing Highly Educated Generation: The Case Of Uzbekistan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Jonibek ZAYNIYEV  
KORECE-ÖZBEKÇE ÇEVİRİLERİNDE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİN KORUNMASI
Sayı 2014-2, s.335-340

Keeping Culture – Specific Features And Characteristics In Translation From Korean Into Uzbek

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmud BOBOYOROV  
ÖZBEKİSTAN’DA MÜZELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Sayı 2014-2, s.341-348

Historical Developments Of Museums In Uzbekistan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zubaydulla IBRAGIMOV  
NEVRUZ BAYRAMI - BİZİM TARİHSEL MİRASIMIZ
Sayı 2014-2, s.349-355

Navruz Holiday Is Our Historical Legacy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Feruza RASHIDOVA  
ÖZEL AMAÇ İÇİN İNGİLİZCE: YENİ DERS MATERYALİ UYGULAMA ANALİZİ
Sayı 2014-2, s.357-362

Analyses Of Implementing New Course Materials: The Case Study Of Esp

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Motif Halk Oyunlan Eğitim ve Öğretim Vakfı Fevzipaşa Cad. No: 361 Edirnekapı / İstanbul TÜRKİYE
Telefon :+90 212 531 61 68 - 524 23 69 - 531 87 90 Faks :+90 212 635 52 43
Eposta :editor@motifakademi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri