Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLMECELERİN OLUŞUM VE AKTARIMINDA YENİ BİR ORTAM: BİLMECE SİTELERİ
(A New Environment in the Formation and Transference of Riddles: Riddle Sites )

Yazar : Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 2018-3
Sayfa : 32-49
82    95


Özet
Bireyi eğlendirip hoşça vakit geçirtmenin yanı sıra, çocuğun düşünme yeteneği ile zekâsını geliştirme, soyut ve somut kavramları öğrenmesine yardımcı olma, çevresindeki varlık ve olayları daha dikkatli gözlemlemesini ve ayrıntılara odaklanmasını sağlama, dolaylı anlatım yeteneğini geliştirme gibi işlevlere sahip olan bilmecelerin, sözlü kültür ortamından bilmece sitelerine de taşındığı görülmektedir. Yeni dönemin yaşam koşullarının, şartlarının ve gerekliliklerinin değişmesi, bireyin ihtiyaçlarının, ilgi ve zevklerinin farklılaşması ve benzer sebepler karşısında bu güncelleme süreci normal karşılanabilir. Kendine has şekil, muhteva ve anlatım özelikleri olan bilmecelerin, internet sitelerinde icra edilmesi, geleneğin aktarılması ve yeniden üretilmesi açısından önemlidir. Yazıda, sözlü kültür ortamında yaratılan ve kuşaktan kuşağa aktarılan, bazıları yazılı edebiyat metinleri içinde yer alan bilmecelerin, bilmece sitelerindeki icrası üzerinde durulmuştur. Geleneğin icrasına dair tespit ve değerlendirmeler, bilmece sitelerinin içeriği, amacı ve hedef kitlesi; sitede yer alan bilmece sunumu; yayıncı/editör, okuyucu ilişkisi ve yapılan yorumlar ışığında yapılmıştır. İnternet ortamında yer alan sanal mekânlarda soru sormaksızın yapılan incelemelere dayanan çalışmanın hareket noktası, doğrudan bilmece başlığını taşıyan ve bugün aktif olan www.bilmecelerimiz.com ve www.bilmecesitesi.com adlı sitelerdir. Bu çalışma ile kısa, anlaşılması kolay ve şiirsel yapılarıyla özellikle çocuklar için önemli bir tür olan bilmecelerin işlevlerini bilmece sitelerinde ne şekilde yerine getirmekte olduğu sorusuna da cevap aranmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bilmece, gelenek, icra ortamı, bilmece siteleri, değişim, işlev

Abstract
In addition to entertaining and allowing the individual to spend a pleasant time, riddles, which have such functions as developing children's thinking ability, intelligence and indirect expression skills, helping them learn abstract and concrete concepts, ensuring they observe their surroundings and events more carefully and focus on details, are also seen to be moved from verbal culture environment to the riddle websites. This updating process can be regarded as normal in the face of changes in the living conditions and requirements of the new era, differentiation of the needs, interests and pleasures of the individual, and the like. In terms of transfer and reproduction of tradition, it is important that riddles, which have their own form, content, and narration, published on internet sites. This article is focused on the execution of riddles - which are created in verbal culture environment and transfered from generation to generation, and some of which are included in written literary texts - on the riddle websites. The identification and assessments regarding the execution of the tradition were made in the light of the content, aim and the target audience of the riddles sites, the presentation of the riddles on the site, the publisher/editor and the reader relationship and the comments. The starting point of the study which was based on the reviews carried out without asking questions in the virtual places on the internet is the riddle sites www.bilmecelerimiz.com and www.bilmecesitesi.com which directly carry the title of 'riddle'. With this study, it was also sought to answer the question of how riddles, which are especially an important genre for children with their short, clear, and poetic structures, carry out their functions on the riddle websites.

Keywords
Riddle, tradition, execution environment, riddle sites, change, function

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Motif Halk Oyunlan Eğitim ve Öğretim Vakfı Fevzipaşa Cad. No: 361 Edirnekapı / İstanbul TÜRKİYE
Telefon :+90 212 531 61 68 - 524 23 69 - 531 87 90 Faks :+90 212 635 52 43
Eposta :editor@motifakademi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri