Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KEÇİÖREN BELEDİYESİ ESTERGON KALESİ TÜRK KÜLTÜR MÜZESİNDE BULUNAN HESAP İŞİ ÇEVRE ÜRÜNLERİ
(CALCULATION CRAFT ENVIRONMENT PRODUCTS AVAILABLE IN THE TURKISH CULTURAL MUSEUM OF KEÇİÖREN MUNICIPALITY ESTERGON CASTLE )

Yazar : Hülya Serpil ORTAÇ  Emine ODABAŞI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 2018-3
Sayfa : 243-261
78    71


Özet
İnsanoğlu var olduğu günden beri el sanatları ile iç içe yaşamıştır ve yaşamaktadır. Asırlar boyu toplumun yaşam zevki, öyküsü, duygu ve düşünceleri, sanat anlayışı ve el becerileri ile bütünleşip insanın duygularının ve düşüncelerinin eserlere incelikle aktarılmasıdır. El sanatlarının içinde barınan işlemecilik çok uzun yıllar geçmişi olan dikiş dikmekle başlamış eski bir sanattır. İşlemeler, Türk toplumunun iç güzelliğini ve yeteneklerini üst düzeyde yansıttığı bir el sanatı çeşididir. Geleneksel el işlemelerimizin eşsiz bir türü olan hesap işi; dokuma iplikleri sayılarak yapılan, milimetrik kâğıda deseni sayılarak geçirilen, kasnak ve gergefe gerilen kumaşlar üzerine, iplik, sim, yassı tel kullanılarak iğne ile işlenen, tersi ve yüzü aynı görünüşte olan bir işleme çeşididir. Türk toplumuna ait işleme tekniklerinin, geçmisteki uygulanış şekilleri ile bugünün ihtiyaçlarını uygun ve çağdaş bir anlayısşa yeni kuşaklara aktarılmasıdır. Bu amaçla yapılacak ciddi araştırmalar, işleme sanatının gelişmesine ışık tutacak, yozlaşmayı önleyecek ve geleceğe daha güvenli bakmayı sağlayacaktır. Araştırmada, Keçiören Belediyesi Estergon Kalesi Türk Kültür Müzesi’nde bulunan 10 adet hesap işi çevre ürünleri incelenerek iğne teknikleri, kumaş, iplik, renk ve kompozisyon özellikleri, bezeme konuları, kenar temizleme tekniklerinin ortaya çıkartılması, hesap işinin değişmeden gelecek kuşaklara aktarılması ve benzer çalışmalara örnek oluşturması amaçlanmıştır. Hesap işi çevre işlemelerinin özellikleri bilgi formlarına kaydedilerek belgelenmiş, bilgi formlarından elde edilen veriler y=f x X/100 formülü kullanılarak yorumlanmış, bu ürünlerin desenleri corel draw programında çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler
El sanatları, hesap işi, işleme, çevre, Estergon Kalesi, corel draw

Abstract
Mankind have always lived together with handicrafts since existence. For centuries, the society’s life pleasure, story, emotions and thoughts have become integrated with the sense of art and handicrafts and people’s emotions and thoughts have been transferred to the works delicately. Involved among handicrafts; embroidery is an old branch of art that had started with sewing a long time ago. Embroidery is a type of handicraft reflecting the inner beauty and talents of the Turkish society ideally. Calculation craft which is a unique type of our traditional embroideries is performed counting the weaving threads, transferring a pattern to a millimetric paper by counting, processing on fabrics tightened on a hoop and frame with threads, silver and a flat wire using a needle and it appears the same both reversely and straightly. It is the transfer of embroidery techniques of the Turkish society to new generations with their past application styles according to today’s needs and modernity. Serious studies to be conducted for this purpose will light the way for the development of embroidery art, prevent corruption and enable us to look to the future more confidently. In the study, 10 calculation craft environment products available in the Turkish Cultural Museum of Keçiören Municipality Estergon Castle were examined for the purpose of revealing needle techniques, fabric, thread, color and composition characteristics, adornment subjects and edging techniques, handing the calculation craft down the next generations without changing it and setting an example for similar studies. Characteristics of calculation craft environment products were recorded and documented in information forms; the data obtained from the information forms were interpreted using the formula y=f x X/100 and the patterns of these products were drawn in a software, Corel Draw.

Keywords
Handicrafts, calculation craft, embroidery, environment, Estergon Castle, corel draw

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Motif Halk Oyunlan Eğitim ve Öğretim Vakfı Fevzipaşa Cad. No: 361 Edirnekapı / İstanbul TÜRKİYE
Telefon :+90 212 531 61 68 - 524 23 69 - 531 87 90 Faks :+90 212 635 52 43
Eposta :editor@motifakademi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri