Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2013-1 SayıEditör
Doç.Dr.Işıl ALTUN, Prof.Dr. Ulvi KESER

Editör Yardımcısı
Öğr.Gör.Barış AKSU

İstanbul  2013

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenM. Akif ERDOĞRU  
Kıbrıs Türkleriyle İlgili Türkçe Bir Rapor
Sayı 2013-1, s.5-13

A Turkish Report About Turkish Cypriots

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulvi KESER  
Üç Kadın, Kahramanlar ve Vefa Olgusuna Kesitsel Bir Bakış
Sayı 2013-1, s.15-55

A Cross-Sectional View to the Concepts of Three Women, Heroes and Loyalty

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ORAL Havva TEKİN  
Corancez’in Seyahat Hâtıratında Kıbrıs’ın Ahvâli (Mart 1809)
Sayı 2013-1, s.57-68

Circumstances of Cyprus in Corancez's Travel Book

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şevket ÖZNUR  
Kıbrıs’ta Nevruz ve Nevruz’la İlgili Etkinlikler
Sayı 2013-1, s.69-77

Nevruz in Cyprus and Nevruz Activities

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin EZİLMEZ  
Geleneksel Kıbrıs Türk Tiyatrosu
Sayı 2013-1, s.79-103

Traditional Turkish Cypriot Theatre

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz KARAKARTAL  
Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Konulu Belgeler ve Nesneler Üzerine
Sayı 2013-1, s.105-112

A Study on Turkish Cypriots’ Struggle for Existence Reflected in Documents and Objects

Özet | Abstract | Tam Metin |

Güven ARIKLI  
Kıbrıs Barış Harekatı Öncesinde Zaman Gazetesi’nin Kültür Köşesi (1 Haziran 1973 - 20 Temmuz 1974)
Sayı 2013-1, s.113-124

The Column of Culture in the Newspaper Named Zaman Before Cyprus Peace Operation in Cyprus (1 June, 1973- 20 July, 1974)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hazel KESER Hazel KESER  
İkinci Dünya Savaşı’nda Kıbrıslı Katırcılar ve İngiliz Sömürge Yönetimine Kesitsel Bir Bakış
Sayı 2013-1, s.125-154

A Cross-Sectional View of Cypriot Muleteers and English Colonial Administration in World War II

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem KARA  
Kıbrıs Adasında Tanzimat’ın Uygulanışı
Sayı 2013-1, s.155-173

The Practice of the Imperial Edict of Reorganization in Cyprus

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yurdal CİHANGİR  
Tekerlemeli ve Sözlü Oyunların KKTC’dekiİ Okul Öncesi Çocukların Türkçe Dil Becerilerine Kazanımları
Sayı 2013-1, s.175-183

The Contributions of Tongue–Twisters and Verbal Games to the Acquisition of Turkish Language Skills in Pre-School Children in TRNC

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail BOZKURT  
Kıbrıs’ın Mart Dokuzu
Sayı 2013-1, s.185-193

9th of March in Cyprus

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulvi KESER  
Kıbrıs Türklerinde Mizah Anlayışı ve Unutulmuş Bir Nasreddin Hoca; Hasan Mulla Osman
Sayı 2013-1, s.195-208

The Sense of Humor in Turkish Cypriots and A Forgotten Nasreddin Hodja: Hasan Mulla Osman

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar KALAFAT  
Kıbrıs Kurt Baba/Kutup Baba Yatırı ve Anadolu Türk Halk İnanmalarında Yeni Bulgular
Sayı 2013-1, s.209-218

Cypriot Wolf Dad / Dad Pole Entombed Saint and New Findings of Anatolian Folk Beliefs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ejdan SADRAZAM Şevket ÖZNUR  
Kıbrıs Türk Toplumu'nun Kapanmasında Türk Destanlarının Rolü
Sayı 2013-1, s.219-242

The Role of Turkish Epics on the Isolation of Turkish Cypriot Community

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmira MEMMEDOVA  
Kıbrıs Yaş Destanları Üzerine Genel Değerlendirme
Sayı 2013-1, s.243-259

About Turkish Cypriot Yashnamas

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih İYİYOL  
Anonim Olmayan Mâniler: Dinî-Tasavvufî Türk Halk Edebiyatı Örnekleri
Sayı 2013-1, s.261-276

Nonanonymous Manis: Religious/Sufi Folk Literature Examples

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulvi KESER  
1963 Kanli Noel Sonrasinda Kibris Türklerine Bilinmeyen Bir Yardim Girişimi Üzerine
Sayı 2013-1, s.277-308

About an Unknown Attempt of Help to Turkish Cypriots After 1963 Bloody Christmas

Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin MENEKŞE  
Berlin Konferansı Sonrasında Osmanlı-İngiliz İlişkileri’nde: “Kıbrıs Meselesi” (1878-1923)
Sayı 2013-1, s.309-325

Cyprus Issue in Ottoman-English Relations (1878-1923) After the Berlin Conference

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk GARANTİ  
Kıbrıs Havaları
Sayı 2013-1, s.327-332

Cyprus Music

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan AK  
Kıbrıs Adası Çevresindeki Deniz Dibi Hidrokarbon Zenginliklerinin Adadaki Sorunun Çözümüne Muhtemel Etkileri
Sayı 2013-1, s.333-338

Possible Effects of Hydrocarbon Sources Around the Island to Cyprus Issue

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynel POLAT  
Irak’ta Sosyal Yaşantıyla Şekillenen Türkmen Horyatları
Sayı 2013-1, s.339-352

Turkmen Horyats Shaped by theSocial Life in Iraq

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Motif Halk Oyunlan Eğitim ve Öğretim Vakfı Fevzipaşa Cad. No: 361 Edirnekapı / İstanbul TÜRKİYE
Telefon :+90 212 531 61 68 - 524 23 69 - 531 87 90 Faks :+90 212 635 52 43
Eposta :editor@motifakademi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri