Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2014-1 SayıEditör
Doç.Dr.Işıl ALTUN

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Fatih İYİYOL, Öğr.Gör.Barış AKSU, Arş.Gör.TahaTuna KAYA

İstanbul  2014

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCelile Eren ÖKTEN  
Kıbrıs Türk Edebiyatını Okumak
Sayı 2014-1, s.3-18

Reading the Turkish Cypriot Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Gökçe AKGÜR BİLGE  
Fransız Dili Toplumsal Tarihi Üzerine
Sayı 2014-1, s.19-40

About the Social History of French Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergin JABLE  
İpek Türk Ağzında Ses Olayları
Sayı 2014-1, s.41-61

Phonetic Changes in Peja Turkish Dialect

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur QEZENFERQIZI  
Azerbaycan Alimleri ve Qumuq Folklorunun Toplanmasi
Sayı 2014-1, s.63-68

The Collection the Folk-Lore of Kumuk and Scholarships of Azerbaijan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Efzeleddin ASKER  
Oğuz-Namelerin Şiirsel Yapısı ve Emsal-i Muhammed Ali El-Yazısı
Sayı 2014-1, s.69-80

Poetic Structure of Oghuzname and Manuscript of Emasl-i-Mahammad Ali

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Öner UZUN  
Anadolu İnançları Ekseninde Türkülerimizde Renklerin ve Sayıların Gizemi
Sayı 2014-1, s.81-97

Mystery of Colors and Numbers in Folksongs With in the Context of Anatolian Beliefs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KURU A. Candan PAKSOY  
Ayakkabı Modası Perspektifinde Kahramanmaraş Çarık ve Yemenilerinin Yaşam Seyrinin Değerlendirilmesi
Sayı 2014-1, s.99-122

Review of Kahramanmaraş Sandal’s and Flat-Heeled Shoes’s Progress Through the Perspective of Shoe Fashion

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime YÜCEER ARSLAN  
Kolan Dokumanın Giysi Tasarımında Kullanılması
Sayı 2014-1, s.123-139

Using Girth Texture at Cloth Design

Özet | Abstract | Tam Metin |

Éva CSÁKI Çeviren: Mustafa SAVOĞLU  
Macarlar’ın Türkler’den Öğrendiği Boszorkány “Cadı” Gelenekleri Hakkında
Sayı 2014-1, s.141-153

About the Boszorkany-Witch Traditions Which the Hungarians Learned From Turks

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oblokulova Mastura MIZROBOVNA  
Yüklemcil Çekirdek Öğe Pozisyonundaki Fiillerin Fiil-İng Hali (NP2)
Sayı 2014-1, s.155-159

The V-ing Form Of The Verb In The Position Of Nuclear Predicative Component (Np2)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇETİN  
Özbek Türkçesiyle Türkiye Türkçesi Arasında Biçimsel Eş Değerler ve Türkiye Türkçesinin Akraba Topluluklara Öğretimi
Sayı 2014-1, s.161-175

The Stylistic Equivalents Between the Uzbeki Turkish and Turkey Turkish and the Teaching of Turkey Turkish to the Relative Turkic Communities

Özet | Abstract | Tam Metin |

Iryna PRUSHKOVSKA  
Çağdaş Türk Tiyatrosunda Müzik Alıntıları
Sayı 2014-1, s.177-183

Musical Intensions In The Modern Turkish Drama

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahira HADZIMEHMEDAGIC Azamat AKBAROV  
İkinci Dil Ediniminde Değişik Motivasyonel Stratejilerin Yaygın Kullanımının Önemi
Sayı 2014-1, s.185-194

The Importance Of Frequent Usage Of Various Motivational Strategies In Second Language Acquisition

Özet | Abstract | Tam Metin |

Husein DJURAEV  
Buhara’da ‘Hat’ Sanatı: Hat Sanatının Buhara’da Gelişimi ve Kültürel Hayattaki Yeri
Sayı 2014-1, s.195-207

The Art Of Calligraphy In Bukhara: The Development Of Calligraphy Art In Bukhara And Its Place In Cultural Life

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergün ALTUN  
Firdevsü’l-İkbal’de Kip Ve Kiplik Kullanımları
Sayı 2014-1, s.209-234

Mood and Modality in Firdevsü’l-İkbal

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Motif Halk Oyunlan Eğitim ve Öğretim Vakfı Fevzipaşa Cad. No: 361 Edirnekapı / İstanbul TÜRKİYE
Telefon :+90 212 531 61 68 - 524 23 69 - 531 87 90 Faks :+90 212 635 52 43
Eposta :editor@motifakademi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri